Trường Trung Cấp Giao Thông Vận Tải Miền Bắc
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN BẮC
Đ/c: Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội       ĐT: 04.38276.577